Historia Sp‚cial Nø50 Novembre D‚cembre 2019 [pdf]